Ein huchafbwyntiau – Sioe Frenhinol Cymru

By Raspberry Jim,


Eleni oedd canmlwyddiant y Sioe fel y digwyddiad mwyaf yn galendr amaethyddol Prydain.

Roedd digon o anifeiliaid i weld a digon o ffermwyr i longyfarch. Pob blwyddyn mae yna dros 240,000 o bobl yn dod i’r Sioe dros y pedwar diwrnod ac mae dros 8,000 o anifeiliaid yn cystadlu. Mae hyn yn gynnwys dros 3,000 o geffylau, dros 800 o dda, dros 3,000 o ddefaid!

Instagram @clarencehouse

Yn ogystal â’r cystadlaethau anifeiliaid fferm, roedd llawer i wneud yna. Stondinau crefftau, siopa, garddwriaeth, chwaraeon cefn gwlad, adloniant, arddangosfeydd a neuadd fwyd anhygoel yn llawn danteithion blasus.

Cacenau blasus gan Ridiculously Rich by Alana
Paned o de gyda Sarah o Welsh Brew Tea
Fran a’r tîm Barti Rum
Welshcakes enfawr ar stondin Fwdge
Michael a’i chynnyrch Biltong o From Our Farm

Roedd Sam Warburton yna hefyd yn cyflwyno ei nwyddau newydd ar y cyd â’r becws Braces.

Instagram @bracesbakeryWrth gerdded i’r Sioe, roedd e’n syndod i jamjar weld arddangosfa filwrol gan aelodau o’r gatrawd Zulu ‘impi. Wow! Roedd yn arddangosfa anhygoel i gofio 140 mlynedd ers y rhyfel Eingl-Zulu. Yn eu gwylio oedd Tywysog Cymru a Duges Cernyw a Brenin Goodwill a Brenhines Mpumi, Brenin a Brenhines y Zulu.

Instagram @clarencehouseDiolch i bawb at y Sioe! Disgwyl ymlaen i flwyddyn nesaf yn barod!